Někte­ří již vědí, že se blí­ží Pora­da mlá­de­že!

Něja­ký čas již zná­me mís­to i datum, co ale bude nápl­ní letoš­ní pora­dy? A nebo jak a kde se při­hla­šo­vat? To byly infor­ma­ce, po kte­rých tou­žil kaž­dý!

Vše potřeb­né o letoš­ní pora­dě mlá­de­že najde­te na kar­tě její udá­los­ti na tom­to webu. Pokud bys­te měli ale tak něja­ké dopl­ňu­jí­cí dota­zy, neva­háj­te nám napsat!

Na vidě­nou na se na Vás těší OM&COM 🩵

Související událost: Porada mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 23. února 2024.