Nové webové stránky pro seniorátní odbory ČCE

Při­hlas se ke své­mu webu na: https://forms.gle/stfyAX8oEWViykZe7


Brněnský

Před­se­da:
Matěj Při­kryl

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Horácký

Před­se­da:
Matouš Tka­dle­ček

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Chrudimský

Před­se­da:
Anež­ka Tefro­vá

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Jihočeský

Před­se­da:
Matouš Nečil

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Královéhradecký

Před­se­da:
Vác­lav Jelí­nek

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Liberecký

Před­se­da:
Voj­těch Titě­ra

Kam pro infor­ma­ce:
Face­book, Instagram

Moravskoslezský

Před­se­da:
Tomáš Domes

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Poděbradský

Před­se­da:
Ale­xan­dr Kou­kol

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Poličský

Před­se­da:
Anna Mag­da­le­na Lapáč­ko­vá

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Pražský

Před­se­da:
Matěj Bou­ček

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Ústecký

Před­se­da:
Bar­bo­ra Lito­miská

Kam pro infor­ma­ce:
Face­book, Instagram

Východomoravský

Před­se­da:
Jan Tká­čik

Kam pro infor­ma­ce:
Web, Face­book, Instagram

Západočeský

Není, ale mohl by být.

Kam pro infor­ma­ce:
Face­book