Po ces­tě se čas­to něco ztrá­cí. To pla­tí i pro ces­tu do stře­du sebe. Kouk­ně­te na gale­rii a ozvě­te se na mail mladez@e‑cirkev.cz, pokud vám něco z uve­de­né­ho schá­zí.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. října 2023.