Prv­ní VŠe­li­ká v novém semest­ru! Zve­me nováč­ky i stá­li­ce na veče­ři a násled­né pose­ze­ní s Jona­ta­nem Hud­cem, fará­řem ČCE. Poví­dat si budem o pří­bě­zích, kte­rým se farář­ky a fará­ři v neděl­ce vyhý­ba­jí oblou­kem. Urči­tě přijď­te, těší­me se na Vás!

Související událost: VŠeliká mládež

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.