JDI DO SEBE! 💪

🧡 Vnitř­ní hlas ti mož­ná radí, abys jel*a na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023. Nej­vyš­ší čas ho vyslech­nout! Letoš­ní mode­rá­to­ři Jen­da s Miri při­po­mí­na­jí, že 25. září kon­čí lev­něj­ší při­hla­šo­vá­ní. Ušet­ři 100 korun, objed­nej si jíd­la, pří­pad­ně zajis­ti spa­ní na uby­tov­ně.

🫵 Tak jdi do sebe a při­hlas se na sjezd! Veš­ke­ré infor­ma­ce, včet­ně har­mo­no­gra­mu celé­ho víken­du, najdeš na webu sjezd23.cz.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 22. září 2023.