Jiho­čes­ký SOM tě zve na VÝLET V OKOLÍ KAPLICE. V pátek začí­ná­me v 18:00 v kap­li­ci na nádra­ží, odkud půjde­me asi 5km do Kap­lic­ké­ho sbo­ru. V sobo­tu se můžeš těšit na celo­den­ní výlet ke zří­ce­ni­ně hra­du Poře­šín. (max 20km).

Těší­me se na tebe :)

S sebou:

  • Spa­cák a kari­mat­ku
  • Páteč­ní veče­ři a sobot­ní sní­da­ni a oběd
  • Oble­če­ní na ven (půjde­me na celo­den­ní výlet do pří­ro­dy), hygi­e­na
  • Můžeš vzít i buch­tu (nově: kdo buch­tu při­ve­ze, sle­va 50 Kč na při­hláš­ce), hudeb­ní nástroj, nebo oblí­be­nou des­ko­vou hru

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. listopadu 2023.