Jaký pří­běh se Pavel Pokor­ný dozvě­děl až jako vel­ký kluk, pro­to­že mu o něm v neděl­ce neřek­li? Přijď­te se zeptat naše­ho „pre­zi­den­ta“ do srd­ce ČCE a vem­te si s sebou zví­da­vé otáz­ky a prázd­ný žalu­dek! Poma­zán­ky budou.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. listopadu 2023.