Pojeď­te na akci Stě­na nebo pěna!
Už za měsíc si sba­lí­me saky paky a poje­de­me na ská­ly. Lézt bude­me 17. – 19. 5. v pro­sto­ru býva­lé­ho lomu Koby­la poblíž Koně­prus v Čes­kém kra­su. Je to krás­né pro­stře­dí v pří­ro­dě oddě­le­né od okol­ní­ho svě­ta.
V Koby­le bude­me i přespá­vat, aby to bylo pořád­ně dob­ro­druž­ný, tak­že si s sebou sbal­te hama­ku nebo stan ⛺.
O jíd­lo se nemu­sí­te sta­rat, zaří­dí­me ho my a bude dost pro všech­ny. Kdy­by někdo ovšem tou­žil upéct buch­tu, vzít si svo­jí oblí­be­nou instant­ní polív­ku nebo tře­ba čaj, urči­tě ber­te, nic nepři­jde na zmar.
Mož­ná si říká­te: „Hmm, to nezní moc bez­peč­ně, bude tam někdo, kdo má zku­še­nos­ti?“
Odpo­věď je: „Ano, Táda Bal­car. Ten dělá lezec­ké­ho instruk­to­ra a pro­ve­de všech­ny bez­peč­ně skrz všech­na úska­lí.“
🙋Neza­po­meň­te se co nejdřív při­hlá­sit tady: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdTjnOXEPSCgn…/viewform

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 26. dubna 2024.