Při­pa­dáš si, žes ten­to rok viděl(a) z rych­lí­ku? Zastav se v posled­ních dnech roku na Trav­né. Co při­ne­sou? Co při­ne­seš ty! Kro­mě zábav­né­ho veče­ra bude mož­nost také zasta­ve­ní nad uply­nu­lým rokem, pri­o­ri­ta­mi a svým duchov­ním rytmem… je to na tobě.

Přihlašování

Při­hla­šo­vá­ní již teď na https://prihlasky.travna.cz/
Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků: 50
Při plat­bě do 10.12. činí základ­ní popla­tek 280 kč/noc, pak 320 kč/noc.
Akce je ote­vře­na pro všech­ny od 14 let (výjim­ky po domluvě).

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. listopadu 2023.