Jiho­čes­ký SOM vás zve na Seni­o­rát­ní dny mlá­de­že, ten­to­krá­te s téma­tem Alko­hol, o kte­rém samo­zřej­mě bude­me mlu­vit, ne ho kon­zu­mo­vat. Těší­me se na vás!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. listopadu 2023.