Srdeč­ně zve­me na tra­dič­ní slav­nost svět­la.
Kdy: 11. lis­to­pa­du 2023 v 19:30
Kde: sbor ČCE na Vino­hra­dech Korun­ní 60, Pra­ha 2
V pří­pa­dě, že bys­te chtě­li pomoct s pří­pra­vou, nám pro­sím napiš­te na e‑mail: taize.praha@gmail.com
Shá­ní­me zpě­vá­ky a hrá­če orchest­ru
Chy­bí nám hlav­ně tyto nástro­je: hoboj, zob­cov­ky, fagot, les­ní roh, ale také tře­ba hous­le.
Po zkouš­ce zpě­vu, kte­rá začí­ná v 16h, bude zhru­ba po 18h pře­stáv­ka s při­pra­ve­ným občer­stve­ním pro ty, co se zkouš­ky zúčast­ní.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. listopadu 2023.