Milí přá­te­lé v Kris­tu!
Před námi se roz­pro­stí­rá pří­le­ži­tost opět se sejít, ten­to­krát v jar­ním obdo­bí, kdy pří­ro­da obno­vu­je svou krá­su a my obno­ví­me naše spo­le­čen­ství. Pozván­ka je vám zaslá­na, aby se naše kro­ky sjed­no­ti­ly ve měs­tě Bos­ko­vi­cích, kde od 17. do 19. květ­na pro­zkou­má­me hlu­bo­ké vody víry a před­sud­ků.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 26. dubna 2024.