Jaro je v plném prou­du a s ním i dal­ší měsíc, což zna­me­ná novou vár­ku infor­ma­cí v našem Mlá­dež­nic­kém news­let­te­ru! Ten­to­krát se může­te těšit na prv­ní sjez­do­vé útrž­ky, tipy nejen na let­ní kla­si­ky, láka­vé spřá­te­le­né nabíd­ky a samo­zřej­mě i pozván­ky na mlá­dež­nic­ké akce.

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na zele­né tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 7. května 2024.