Do roku 2024 s evangelickou mládeží | Mládežnický newsletter

Jak na Nový rok, tak po celý rok: s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží!

Prv­ní news­let­ter roku 2024 je tady a v něm, jako obvykle, pra­vi­del­ná dáv­ka mlá­dež­nic­kých akcí po celé repub­li­ce. Zve­me také na bra­in­stor­ming ke Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kde se spo­leč­ně může­me zamys­let na pro­gra­my této naší oblí­be­né udá­los­ti.


Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 27. ledna 2024.