Spuštěno přihlašování na Pecku

Vzdě­lá­va­cí kurz pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi evan­ge­lic­ké spuš­tí při­hla­šo­vá­ní. Určen je pro čle­ny SOMů, vedou­cí sbo­ro­vých mlá­de­ží nebo tře­ba orga­ni­zá­to­ry tábo­rů mlá­de­že. Veš­ke­ré infor­ma­ce na webu kurzpecka.cz.

Související událost: Pecka –⁠ 1. víkend

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.