Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Pobýt spolu, párty
Milí přá­te­lé jste srdeč­ně zvá­ni na pár­ty Pobýt spo­lu.
Pro­gram
pátek 16.11.:
18.00 spo­leč­né občer­stve­ní
19.00 kon­cert OOPS
cca 20.30–24.00 vol­ná­zá­ba­va a repro­du­ko­va­ná hud­ba
Sobo­ta 17.11., od cca 10.00:
Kor­zo Národ­ní – kul­tur­ní fes­ti­val na Národ­ní tří­dě
Akce je zdar­ma.
Pojď­te strá­vit spo­leč­ný večer, všich­ni dob­ro­vol­ní­ci, stá­va­jí­cí, budou­cí a všich­ni, kdo rádi tan­čí.
Zájem­ci o stra­vu a nocleh, piš­te na mladez@e‑cirkev.cz
Spa­ní zajiš­tě­no v Huso­vě domě (Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1), kari­mat­ky a spa­cá­ky s sebou.
Orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká, Oddě­le­ní mlá­de­že, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1
(Fb Evan­ge­lic­ká mlá­dež, http://mladez.evangnet.cz, mladez@e‑cirkev.cz)
pobyt spolu plakat 18

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 12. září 2018.