Zdra­ví­me naše věr­né fanouš­ky! Máme pro vás žha­vé novin­ky a to je prv­ní akce letoš­ní­ho škol­ní­ho roku. Jeli­kož byl kar­dio víkend minu­lý rok vel­kým hitem, roz­hod­li jsme se ho uspo­řá­dat zno­vu, ten­to­krát v Ost­ra­vě. Při­hla­šo­vá­ní zaha­ju­je­me prá­vě teď a hlav­ně neu­sně­te na vav­ří­nech, konec při­hla­šo­vá­ní je totiž už 24.11.
Máte se oprav­du na co těšit!
Váš morav­sko­slez­ský SOM

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. listopadu 2023.