Dra­zí mlá­dež­ní­ci,
srdeč­ně zve­me na letoš­ní pod­zim­ní (a voleb­ní) seni­o­rát­ní dny mlá­de­že, ten­to­krát do Děčí­na a s téma­tem POD VLIVEM PŘEDSUDKŮ!
Kro­mě voleb do SOMů, fajn par­ty a jiné spous­ty zába­vy se může­te těšit také na hos­ta, kte­rým ten­to­krát bude Zde­něk Turek.
Při­hla­šo­vá­ní pro­bí­háý zde:
https://forms.gle/Lji24d7zGoUczxkT9
A jako obvykle pla­tí, že oce­ní­me vaše pomau­án­ky či buchét­ky jako pří­spěv­ky do spo­leč­né­ho stra­vo­vá­ní.
Těší­me se na Vás!
Vaše SOMy 🙂

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. října 2023.