Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

 

Pozor změ­na: Ter­mín worksho­pu se posou­vá na 14.9. 2019. Jste srdeč­ně zvá­ni na You­tu­ber Workshop, kte­rý pro­běh­ne v sobo­tu 14. září 2019. Těšit se může­te na inter­ak­tiv­ní pro­gra­my s you­tu­ber­kou Andre­ou Hurych­o­vou (sobo­ta dopo­led­ne) a copy­wri­te­rem Pavlem Šen­ka­pou­nem (sobo­ta odpo­led­ne). Cena worksho­pu: 150 Kč

Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/218-youtuber-workshop

Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, mladez@e‑cirkev.cz

Youtuber_workshop_zari_2019

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. července 2019.