Epi­de­mi­o­lo­gic­ká situ­a­ce bohu­žel nedo­vo­li­la usku­teč­ně­ní Veni­te v řád­ném ter­mí­nu, pro­to jsme se jej roz­hod­li pře­su­nout. Nový ter­mín ozná­mí­me hned jak jej bude­me vědět.

Všem při­hlá­še­ným při­jdou infor­ma­ce e‑mailem.

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 30. září 2020.