V pon­dě­lí 28. září 2020 pro­bě­hl onli­ne Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2020.

V ran­ních hodi­nách jsme stre­a­mo­va­li big­bí­to­vou boho­služ­bu, kte­rou ved­la Saša Jaco­bea a Jan Lavic­ký. Dopro­vá­ze­la je kape­la z Big­bí­to­vé­ho kur­zu.

Po boho­služ­bách pro­bě­hl spo­leč­ný oběd účin­ku­jí­cích, COM a oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK. Násle­do­va­la před­náš­ka s dis­ku­zí Kuby Orta na téma „Doba post­fak­tic­ká“.

Celý sjez­do­vý den zakon­či­la pobož­nost Vaš­ka Jelín­ka.

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 2. listopadu 2020.