Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Podoby pomoci – kurz mladší mládeže Křížlice

Milí mlá­dež­ní­cí,

pokud ješ­tě nemá­te vymyš­le­né, kam bys­te jeli na jar­ní prázd­ni­ny máte mož­nost se při­hlá­sit na kurz s téma­tem „Podo­by pomo­ci“   – (pomoc sama sobě, pomoc dru­hé­mu, nelhos­tej­nost, pomoc od Boha, pomoc od dru­hých).

Pro­gra­mem vás pro­ve­dou Saša Hause­ro­vá, farář­ka z Brna II a Ondřej Zik­mund, farář v Kut­né Hoře. Mož­ná se na kur­zu obje­ví i Miki Erdin­ger.

Kurz bude pro­bí­hat v ter­mí­nu  15. – 22.2. 2014 již tra­dič­ně v Křižli­cích.
Cena za celou akci je: 2000,-, pokud se při­hlá­sí­te včas do 10.2. může­te uplat­nit sle­vu 200,-.

Je na co se těšit, při­hla­šo­vá­ní je už zpuš­tě­né.

Při­hla­šo­vat se může­te na: https://prihlasky.evangnet.cz/

3_3tisk_jaro_final

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 28. ledna 2014.