Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Open Space/ nápadník na programy pro mládež

Milí přá­te­lé,

při­ná­ší­me vám nápad­ník s tipy pro vytvá­ře­ní pro­gra­mů  na mlá­dež­nic­ké akce. Nápad­ník je zamě­řen na sjez­do­vé téma Open Spa­ce. V doku­men­tu nalez­ne­te struč­nou ano­ta­ci téma­tu, tipy na různá zamyš­le­ní,  akce či bib­lic­ké pří­běhy apod.

Doku­ment nalez­ne­te zde: OPEN SPACE pod­kla­dy

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 2. září 2019.