Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Hledají se stewardi na konferenci do Francie

Milí přá­te­lé,

chce­te vyjet v září do Fran­cie? Umí­te zákla­dy ang­lič­ti­ny a fran­couz­šti­ny?  Máte jedi­neč­nou mož­nost se při­hlá­sit do 21. červ­na 2019. Ste­war­dy bude­te na kon­fe­ren­ci CEC Pea­ce Con­fe­ren­ce 2019, v ter­mí­nu 10.– 12. září 2019 v Paří­ži. Bliž­ší Infor­ma­ce nalez­ne­te v tom­to doku­men­tu:PEACE2019_Call for Ste­wards

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. června 2019.