Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Brigáda v táboře JAK Bělči

Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či, v ter­mí­nu 26.–28. 4. 2019. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou.

Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.

Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.

Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/216-brigada-v-tjak-belci

Brigáda Běleč 2019 fin

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. března 2019.