Sjezd mlá­de­že usi­lov­ně při­pra­vu­je­me!

Letoš­ním podti­tu­lem bude míst­ně tema­tic­ké:
(Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me

Zatím si může­te zapsat do diá­řů datum (24. – 26. 9. 2021) a mís­to (Tábor).

Více infor­ma­cí najde­te na webo­vých strán­kách sjez­du www.sjezd2021.cz

 

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 25. června 2021.