Opět po roce máš mož­nost pro­mar­nit méně prázd­ni­no­vé­ho času díky tomu že poje­deš na BIGBÍTOVÝ KURZ – toť moud­ros­ti zříd­lo!
Jedi­neč­ná hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akce v lůnu krko­noš­ské pří­ro­dy!
Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři / skvě­lé jíd­lo / tobo­gááán / duchov­ní stra­va Fili­pa Bohá­če / Gril / sku­pi­no­vé hra­ní / kon­cert v kos­te­le! #tochces

Více infor­ma­cí na FB udá­los­ti.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. května 2022.

Přihlásit se na akci