Čus! Opět po roce máš mož­nost pro­mar­nit méně prázd­ni­no­vé­ho času díky tomu že poje­deš na BIGBÍTOVÝ KURZ – toť moud­ros­ti zříd­lo!

Totál­ně vyšper­ko­va­ná a jedi­neč­ná hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akce v lůnu krko­noš­ské pří­ro­dy! Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři / skvě­lé jíd­lo / tobo­gááán / duchov­ní stra­va Fili­pa Bohá­če / Gril Fili­pa Bohá­če / Paklíč / sku­pi­no­vé hra­ní / kon­cert v kos­te­le! #tochces

Povim ti, že tolik žer­tov­ných kra­to­chví­lí onde nena­lez­neš člo­vě­če! 😉

 

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. června 2021.