židovství Archive

  • ...letní tábor pro (nejen) mladé lidi z ČR, Polska, Německa a USA, kteří budou 2 týdny společně pracovat na židovském hřbitově a zároveň se intenzivně zabývat jak historií tohoto přeživšího a jeho rodiny, tak historií města, jeho obyvatel,... 0

    Brigáda, mezinárodní prostředí, historie

    ...letní tábor pro (nejen) mladé lidi z ČR, Polska, Německa a USA, kteří budou 2 týdny společně pracovat na židovském hřbitově a zároveň se intenzivně zabývat jak historií tohoto přeživšího a jeho rodiny, tak historií města, jeho obyvatel,...

    Continue Reading