pokoj Archive

  • Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. (Bible, Efezským, kapitola 4, verše 2b-3) Seděli se mnou v motoráčku. Starý pán, stará paní. Manželé […] 0

    Snášejte se v pokoji

    Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. (Bible, Efezským, kapitola 4, verše 2b-3) Seděli se mnou v motoráčku. Starý pán, stará paní. Manželé […]

    Continue Reading