Akce, akce mládeže ČR

Letní varhanní kurzy v Sola gratia

Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme především začínající, ale i pokročilejší mladé i starší amatérské varhaníky (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují (nebo se chtějí věnovat), a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Varhanní služba napomáhá k vyjádření chvalozpěvu církve. Společná chvála lépe vyzní, když je zpívaná, a když má krásný doprovod. Ten se ale musí trénovat. Jde o důležitý úkol, který nemá viset na jednom člověku. Ideální je, když farní sbor má k dispozici několik hudebních doprovazečů. Varhanní službu je třeba omlazovat. Proto prosíme staršovstva sborů, aby oslovovali a povzbuzovali především mladé hudebníky, aby se v této službě cvičili a jezdili na kurzy. V letošním roce nabízíme dva kurzy s odlišnou náplní. Kurzy budou probíhat ve středisku Sola gratia a v budově ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

 Termíny kurzů:

 1. – 11. 8. 2016 kurz pro mládež od 12 let (začátečníci i mírně pokročilí)
 2. – 14. 8. 2016 kurz pro střední generaci od 18 let (začátečníci i mírně pokročilí)

 Náplň kurzu pro mladší mládež:

 1. základy doprovázení písní
 2. středověké a reformační písně v Evangelickém zpěvníku
 3. improvizace jednoduchých písňových předeher
 4. skladby jednoduché obtížnosti francouzských barokních mistrů a současných autorů
 5. prohlídka varhan a návštěva baziliky na sv. Hostýně, pobožnosti a společné zpívání.

Náplň kurzu pro starší mládež:

 1. fascinující svět středověkých forem – přednáška
 2. doprovody vybraných písní z Evangelického zpěvníku (písně gregoriánského původu, středověké formy)
 3. výběr z varhanní tvorby francouzských barokních mistrů a současných autorů
 4. prezentace a nácvik doprovodů písní z nového církevního zpěvníku
 5. nové návody k improvizaci
 6. prohlídka varhan a návštěva baziliky na sv. Hostýně, pobožnosti a společné zpívání.

Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a stravování) je ve výši 1600 Kč / osoba. Platí se až na místě.

Zájemci nechť se písemně přihlašují do 1. července 2016 na e-mail: moravetz@e-cirkev.cz. Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresa, sbor ČCE, příp. požadavky ke stravě, termín kurzu, e-mail a telefon.

Zahájení obou kurzů je naplánováno na 14. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí ve 13 hod. v den odjezdu. Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů:

prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE (737 506 119)

About admin

No information is provided by the author.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + fourteen =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>