Akce, akce mládeže ČR, Ekumena, Mládeže, VŠ mládeže

Evropská konvokace 7.- 10.3. 2013

Dobrý den :-)

na začátek března příštího roku je do centra Evropy do Prahy svolána mládežnická Konvokace.

Toto modlitebně-uctívací setkání mladých křesťanů si klade za cíl společně volat po obnovení, občerstvení, posvěcení a opětovném zapálení Božího lidu v Evropě. Rádi bychom Vás poprosili jako vedoucího mládeží, zda byste nezvážili účast mládeže katolické církve v ČR.

Chceme, aby byl Boží lid připraven, vyzbrojen a vědom si svých úkolů, a to nejen na evropském misijním poli. Toužíme znovu uchopit dědictví reformace, které před několika staletími vzešlo právě z centra Evropy, a společně jako Boží povolaný lid volat za vylití Ducha moudrosti, zjevení a bázně před Hospodinem, abychom viděli, k jaké naději nás povolal.
Chceme vydat své životy plně a bez kompromisů Božím plánům. Toužíme po tom, aby mladá generace Božího lidu byla sjednocená, posvěcená, zapálená a vyslaná jako armáda do národů a aby porozuměla Božím záměrům s Izraelem.

Zveme vás, abyste se připojili, sjednotili v Jeho Duchu a společně před duchovním světem demonstrovali tuto jednotu a příslušnost k Tělu Kristovu, které je rozhodnuto následovat Krista jako svého Pána, a ochotně s odvahou vstoupit do povolání, které jako Boží vyvolený lid máme. Velice by nás všechny podpora účasti Vaší mládeže z celé ČR :-)

Více info na: http://www.konvokace.cz

Za přípravný výbor Konvokace 2013

Iveta Prchalová

IHOPP ( International house of prayer Prague – Mezinárodní dům modliteb Praha – www.ihopp.org )
KS Praha ( Křesťanské společenství Praha – www.kspraha.cz )
+420737942742
nowotnar@seznam.cz

About admin

No information is provided by the author.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + nineteen =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>