Akce, semináře, přednášky, Vzdělávání

Sbormistrovský kurz s premiérou „Missa subhostinensis“

Jubilejní 20. sbormistrovský kurz s premiérou Podhostýnské mše „Missa subhostinensis“
Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry všech kategorií, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky různého věku, varhaníky, teology a hudbymilovné lidi na 20. sbormistrovský kurz, který proběhne od 16. – 18. listopadu 2012 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.
V letošním roce je tomu již 10 let, co naše církev pořádá dvakrát ročně kurzy pro sbormistry ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem, které jsou podporované Spolkem evangelických církevních hudebníku (VEM) a Spolkem evangelických pěveckých sborů z Německa (CEK, dříve VEK). Toto jubileum mě podnítilo sepsat novou skladbu ekumenického charakteru: „Missa subhostinensis“ (vyd. Kalich 2012), kterou budeme během kurzu nacvičovat. Tato skladba chce vyjádřit Pánu Bohu vděčnost za všechna dosavadní setkání, jejichž hlavním cílem je průběžné školení sbormistrů v Českobratrské církvi evangelické. Na kurzu bude možnost si zakoupit notovou partituru, která bude v prodeji od října t. r. v knihkupectví Kalich (Jungmannova 9, 111 21 Praha 1). Publikace bude obsahovat podrobný komentář ke skladbě a stručný popis historických kořenů mše, kde je mj. uvedeno: „Liturgické mešní zpěvy mají svou specifickou znějící hodnotu. Jejich tematická nadčasovost v dlouholeté křesťanské tradici jim dodává vysoký kredit a garanci v celém ekumenickém světě. Tím se mše stává centrální hudbou křesťanských bohoslužeb, ať už zaznívá při katolické, evangelické či jiné liturgii, nebo při koncertu.“ Podhostýnská mše má jednoduché obsazení: smíšený tříhlasý pěvecký sbor (S-A-B) s varhanním doprovodem. Skladba, přestože z hlediska pěvecké techniky není příliš náročná, vyžaduje jistou standardní sbormistrovskou a muzikantskou výbavu. Každá část má své specifikum, které souvisí s charakterem textu. Z hlediska hudebního je to kříženec, kde se mísí západoevropské myšlení (formální výstavba, hudební symbolika) s melodikou východomoravského koloritu (neofolklorismus). Její premiéra zazní v podání účastníků našeho kurzu při koncertu s dobrovolným vstupným v neděli 18. listopadu 2012 ve 14. hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Zazní také některé skladby, kterým jsme se věnovali na předchozích kurzech.

Spoluúčinkovat budou: Marta Ženatá – soprán, prof. Ester Moravetzová – varhany, skladatel Jiří Pavlica, studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie, pěvecký sbor ČCE ve Zlíně, faráři Lubomír Kabíček a Daniel Heller. Srdečně zveme!
Provoz kurzu budeme hradit z fondu pro církevní hudbu. Noclehy a stravování (sobota: snídaně, oběd, večeře; neděle: snídaně, oběd) si budou účastníci kurzu platit sami. Tento poplatek činí 1.080 Kč / osoba (ubytování v hlavní budově) příp. 1.000 Kč / osoba (ubytování v chaloupce). Po skončení kurzu účastníci obdrží potvrzení o účasti na kurzu. Zahájení kurzu: pátek 16. 11. 2012 v 19.45 hod. v kapli Sola gratia. Kurz bude zakončen nedělním koncertem. Na tento kurz je možno se přihlásit do 12. 11. 2012, a to formou závazné písemné přihlášky. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu! V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail, datum.

Přihlášku je možno poslat na výše uvedenou adresu poštou nebo e-mailem. Odhlášení z kurzu je možné provést do 14. 11. 2012. Na případné setkání pod Hostýnem se opět těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 − 18 =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>