Akce, akce mládeže ČR, semináře, přednášky, VŠ mládeže, Vzdělávání

VARHANNÍ LETNÍ KURZY

pozvanka varhanni kurzy 12 (x)
„Zaradoval jsem se, když mi řekli:
Půjdem do Hospodinova domu!“
Žalm 122,1

Varhanní letní kurzy

slavnostní preludia & interludia & smavá postludia
nové písně & nové formy improvizace
varhaník = vedoucí bohoslužebného zpěvu

Zpěv v evangelické církvi má být především projevem nadějné víry a radosti z evangelia Ježíše Krista.
To platí především pro oslavné písně a chvalozpěvy. Takové písně mají mít odpovídající „znějící hodnotu“. Varhaník může zpěv shromáždění ovlivnit svým stylem hry, písňovou předehrou i způsobem doprovodu. Slavností preludium předznamenává atmosféru bohoslužeb. Stejně tak i jásavé (či smavé) postludium může být projevem radosti z přebývání v Božím domě. Hudba pomáhá ke slavení. Varhaník může „vícero-meněro“ přispět k tomu, aby nepravidelní návštěvníci bohoslužeb pochopili, že jít v neděli do kostela je radostnou příležitostí, která stojí za to, aby se dělala pravidelně.

Ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem (www.sola.cz) pořádáme dva kurzy pro varhaníky. Oba kurzy jsou určeny nejen začínajícím až mírně pokročilým varhaníkům, ale také hráčům na klavír, kteří na varhany (zatím) nehrají, ale projevují zájem o varhanickou službu v církvi. Pojmy „mládež“ a „střední generace“ nemají konkrétní věkové ohraničení. Naším cílem je nabídnout účastníkům zajímavý vzdělávací program v příjemném prostředí na úpatí hory Hostýn. Očekáváme různou úroveň účastníků. Počet uchazečů je omezený. Termíny kurzů:

kurz pro střední generaci: 14. – 17. července 2012
kurz pro mládež: 18. – 21. července 2012

Zahájení všech kurzů je naplánováno na 16:00 hod. v den příjezdu. Každý kurz ukončíme společným obědem. Ubytování (3 noclehy) i část stravování budeme mít v Sola gratia (1. den večeře, 2. den plná penze, 3. den polopenze – 4. den snídaně s obědem). Večeře na 3. den budeme mít rezervovanou v restauraci. Tu si budou účastníci kurzu platit sami. Poplatek na jeden kurz, včetně ubytování a stravování v Sola gratia, je buď 1.600 Kč / osoba (pro ubytované v chaloupce), nebo 1.060 Kč / osoba (pro ubytované v tzv. kuželně). Platí se až na místě. Každý uchazeč obdrží písemné potvrzení, které může předložit ve svém sboru k případnému proplacení výdajů, spojených s tímto kurzem (poplatek kurzu a cestovné). Zájemci nechť se písemně přihlašují co nejdříve do 27. června 2012 na adresu: ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, Celocírkevní kantor, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov (tel. 573 378 607 e-mail: moravetz@e-cirkev.cz mobil: 737 506 119). Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály k samostatné přípravě. V jednoduše sepsané přihlášce ať nechybí jméno, příjmení, věk, sbor ČCE, adresa, telefon, preference masité příp. vegetariánské stravy (jiné požadavky ke stravě, jsou-li nějaké) a preference ubytování (chaloupka či kuželna). Odhlásit se z kurzů je možné jen z velmi závažných důvodů. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu.

Na veselé muzicírování a na přátelské společenství se těší lektoři kurzu:

prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 + 5 =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>