Akce, akce mládeže ČR, Vzdělávání

Předávání víry…?!

1.-4.března 2012 v Praze 8-Kobylisích u Jákobova žebříku.
Konfirmandi – nevěřící středoškolská mládež – vysokoškoláci. Aktivity, extenciální a zážitková pedagogika,
zkušenosti ze zahraničí i z Čech, diskuse. Seminář bude probíhat převážně v angličtině a bude simultánně tlumočen.

Seminář je určen všem, kdo se zajímají o práci s mládeží a věnují se jí – farářům i laikům. Počet účastníků je omezen číslem 20 ubytovacích míst. Přihlašujte se na http://prihlasky.evangnet.cz, program si můžete stáhnout zde: Predavani_viry-program

Didier Halter

narození / smrt / život se zaměřením na téma smrti 

V posledních letech se zabývám prací s konfirmandy ve třech farnostech. Zde jsem rozvinul několik alternativ „existenciální katechismu“. Můj první program z tohoto vychází a jeho tématem je: Jak mluvit s teenagery o smrti?

vybrat si život

Dt 30,15 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; Představím vám koncepci  čtyřdenního pobyt pro konfirmandy na toto téma.

Didier Halter 

farář se zájmem o práci s mládeží a katechetiku,   docent university v Neuchatel – homiletika, liturgika, katechetika; vedoucí vzdělávání kazatelů francouzsky mluvící oblasti

Katrin Lehnert

Katrin Lehnert

—- 

Šance a hranice vyučování náboženství

 

Jaké jsou možnosti a jaké omezení při vyučování křesťanství? Zkušenosti z práce na gymnáziu.

Blízkost a odstup

Práce s mládeží mimo školu

Katrin Lehnert 

evangelická teoložka a učitelka náboženství (Montessori pedagogika), dříve pracovnice s dětmi, mládeží a mladými dospělými, dnes učitelka náboženství a vedoucí školního klubu

Marcus Kümin

—- 

Čtyři zásady Rybářova přítele I a II čili Networking – The four rules of Fisherman´s Friend
Získat lidi znamená také pracovat s kontakty – být v pravý čas na pravém místě. Je to jako rybaření – potřebuješ síť. Proto pracuji s místní samosprávou, s politiky a všemi těmi lidmi. Právě tak získám dobré kontakty a mohu vybudovat základ pro svou síť. Vše je o zdrojích. Když používám tyto zdroje, je také možné najít nové lidi. A pak nastává čas lovu! Mám oči otevřené, abych podporoval správné lidi. Má práce není najít 50 nových lidí, ne. Má práce je najít 3-5 nových rybářů… Jak vidno, o tom to je. Nejprve zjistit, čí je rybník, kde žiješ; pak uplést síť; pak lovit; pak učit nové rybáře…

 

Marcus Kümin 

dříve grafik a námořník, už v průběhu studií teologie pracoval s mládeží v Zürichu a zároveň i jako sociální pracovník s bezdomovci, dnes je už jen pracovník s mládeží

Pracovní motta:

„Stejně to musíš udělat – tak dej to nejlepší, co v tobě je.“

„Nikdy nechoď sám.“

Markus Anker

—- 

Jako ovce mezi vlky: Být křesťanem a farářem na škole managementu.

 

V Matoušovi 10,16 Ježíš říká: Posílám vás jako ovce mezi vlky. Během posledních devíti let, kdy jsem začal pracovat jako univerzitní kaplan, si často vzpomenu na tuto větu. Budu mluvit o své zkušenosti protestanského faráře na jedné z nejrenomovanějších evropských škol managementu, kde se vlci často mění v ovce. Budeme sdílet naše zkušenosti o možnostech vnášení křesťanství do ne-křesťanského a ne-náboženského kontextu.

Mladí, chytří a krásní – a hladoví po Bohu.

Co studenti potřebují od Krista, křesťanství a církve? Tématem workshopu jsou výzvy křesťanské práce s mladými dospělými, vzláště studenty. Jaké jsou příležitosti a překážky, na osobní a institucionální rovině? Měli bychom se soustředit na faktor zábavy nebo spirituality, na sociální práci nebo nabídku vzdělávání? Výměna pohledů a myšlenek o práci se studenty na univerzitách a vyšších odborných školách. Co jsou dobré metody a co velké omyly?

Markus Anker
od roku 2004 kaplan a učitel teologie na Univerzitě v St.Gallen; člen a vedoucí Conference of European University Chaplains (CEUC)

Iva Veltrubská

—- 

Letem světem vývojovou psychologií

 

O vývoji člověka od 13 do 26 let

 

Iva Veltrubská

psycholožka, supervizorka, soudní znalkyně v oboru dětské a klinické psychologie, rodinná a manželská poradkyně

Jiří Klimeš

—- 

Zážitková pedagogika a křesťanství

 

Emoce a víra v pastorační praxi. Jak lze využít zážitkovou pedagogiku v předávání křesťanské zvěsti? Jaké jsou výhody a jaká rizika?

Jiří Klimeš 

spirituál na Konzervatoři EA Olomouc a lesní dělník, dříve farář pro mládež a misijní pracovní na Univerzitě T.Bati ve Zlíně

Mikuláš Vymětal

—- 

Otevřená mládež

 

Konfirmand, barbína, protřelý mládežník, kluk z průmyslovky, outsider. Mládež jsou pestří jednotlivci, a přitom by měli být skupinou. Spojuje je hledání Boha a někdy ani to ne. Jak vést mládežníky k tomu, aby se z jednotlivců stala mládež, která ví, proč se setkává? A jak nechat otevřené dveře pro příchozí?

Mikuláš Vymětal 

farář pro mládež a doktor teologie

 

Seminář je podpořen z fondu Česko-švýcarské pomoci Ministerstva financí ČR

About admin

No information is provided by the author.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

15 + 3 =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>