publikace a pomůcky, Vzdělávání

časopis pro mládež Bratrstvo

Adresa redakce a administrace:
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, e-mail: bratrstvo@e-cirkev.cz
e-mail: bratrstvo@e-cirkev.cz
Tel: 224 999 273

Časopis vytváří dobrovolníci (převážně vysokoškoláci). Při redakční práci se učí pozorně číst, diskutovat, psát články, dívat se na věci z rozdílných úhlů pohledu, a mnoho jiného.
Pokud máte chuť přiučit se této práci, můžete se připojit k redakčnímu kruhu. Pište na: bratrstvo(a)e-cirkev.cz.

Redakční kruh řídí Marie Medková. Grafická úprava Oldřich Fikejs, technická redakce Jitka Čechová.
Technicky a finančně zajišťuje Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické.

stránky: http://bratrstvo.evangnet.cz

 

z historie

Šťastné mládí
Časopis mladé evangelické generace (15. ledna 1919)

Při ptaní se na minulost církve poslouží velmi dobře časopisy, které v ní vycházely. A nebylo jich málo, ba naopak: jejich množství je fascinující – Reformované listy, Hus, Kalich, Českomoravská Jednota, Kostnické jiskry, Českobratrské hlasy, Česká rodina, Přítel dítek, Český evangelík, Evangelický církevník, Život, Husův odkaz ad. Vydávaly je různé spolky, sdružení i jednotlivci. Samozřejmě nelze je brát jako pramen o životě ČCE nekriticky. I pokud nemůže být řeč o vnější cenzuře, svou roli jistě sehrála autocenzura příslušných redakčních rad. Při dnešním čtení nám občas cukne koutek nevhodným ironickým úsměškem. A trochu stojím v pokušení článek poskládat jen z citátů.

Vydavatel

V květnu roku 1918 došlo ke spojení konfesně rozdělených evangelických mládežnických organizací a vznikl tak Český ústřední svaz křesťanských spolkův a sdružení mládeže, který začal po válce intenzivně
spolupracovat s americkou YMCA. Ta také v počátcích podpořila jeho činnost finančně. (Do českého povědomí se YMCA dostala nejprve hlavně sociálním působením na bojištích války a dodávkami
potravinové pomoci.)Na sklonku roku 1918 se Výbor Českého ústředního svazu rozhodl vydávat pro evangelické mládežníky a jednotlivá sdružení vlastní časopis, a redigování svěřil tehdy čtyřiapadesátiletému třebechovickému faráři Josefu Čapkovi (1865-1962). Ten si za své spolupracovníky vybral budoucího profesora praktické teologie a sekretáře Svazu nedělních škol (učení nedělní školy bylo jednou z významných náplní činnosti každého místního sdružení) Adolfa
Novotného (1891-1968) a vyškoleného misijního pracovníka Františka Nováka (1885-1955).

Podoba

Šťastné mládí – časopis mladé evangelické generace
vycházel v rozsahu 12 stran jedenáctkrát do roka. Pro první rok bylo předplatné stanoveno na 3,50 K ročně. Časopis však skončil hospodaření se schodkem a v následujícím roce muselo být předplatné
stanoveno na 5 K. V prvních letech nenalezneme žádné ilustrace a teprve v druhé polovině dvacátých let se sem tam objevila fotografie.Nějaký čas také nepochybně trvalo, než byla ustálena náplň časopisu a než došlo ke konstituování pravidelných rubrik. Obvykle byla na první straně otištěna nějaká výzva (někdy motivovaná biblickým veršem), následovaly tři nebo čtyři kratší úvahy (Naše cíle, Moudrost, Masaryk mládeži, Mládež a svoboda apod.), poslední stránky byly vyhrazeny Zprávám – nejčastěji se jednalo o referáty
z jednotlivých sdružení: „Zprávy ze spolků a sdružení buďtež jadrně stručné, nabádavé a příkladné…“, případně z ústředního výboru a evangelické společnosti. Úplně na závěr byly umístěny rubriky Literatura (krátké informace o právě vyšlých knihách) a Listárna redakce.Naprostá většina článků byla označena pouze značkou či iniciálami.

Obsah

Velký prostor i v tomto časopise byl věnován historickým
tématům, výchovným článkům, překladům, citátům (křesťanské příběhy), naučením a křesťanské poezii. Zcela zřetelně v prvních letech byla velmi důležitým tématem právě odeznělá válka: morální problémy jí způsobené, její hrdinové i oběti, vzpomínky na ni a především následky a nastalé změny. Důraz na výchovné nabádání, zbožnost a příklady byl zřejmý. Často byl citován Komenský a Masaryk.

„Výbor svazu pozdravuje všecku evangelickou mládež v československé republice a vybízí ji k součinné práci pro budoucnost naší církve i našeho národa. Každá doba má své zvláštní úkoly a poslání. Tak jako kdysi studentstvo a mládež evangelická byla jata myšlenkou přinésti evangelium Kristovo celému světu ještě v tomto století, tak my dnes máme zvláštní myšlénky o úkolech a povinnostech naší evang. mládeže, jež nám sám Hospodin vkládá do srdce. Toužíme po krásné církvi Pána Ježíše ve svobodném československém státě. To je náš cíl, o jehož uskutečnění pracovati chceme.“

Tématem bylo například i kouření: „Ovšem že bible výslovně nemluví proti kouření, ale přece je (při nejmenším) neschvaluje, jak uvidíme. I to také připouštím, že ten, kdo kouří, může být dobrým křesťanem, snad lepším, než nekuřák, ale přece…“

Změna jména: Bratrstvo

Do třetího ročníku své existence (1921) vstoupil časopis s novým jménem a předplatným 8 Kč:„…časopis zůstává v době tiskové drahoty a liknavostí odběratelů dítětem mnohých nesnází a starostí… nedosáhli jsme toho, čeho jsme měli dosáhnout… nedostatek peněz zabránil zájezdu br. předsedy do Ženevy ke schůzi svět. výboru…“„Nové jméno vyjadřuje lépe, než posavadní, náš program a cíl. Nejen šťastným býti, ale také jiné blažiti, jest úkol člověka. Úkolem „Bratrstva“ bude, vésti naši mládež českobratrskou k tomu, aby vyrůstala
po příkladě našich velkých otců v bratrstvo, kde jsou všichni jedno srdce a jedna duše, kde inteligent i dělník, bohatý i chudý, mládenec i panna navzájem
v lásce radostně si pomáhají a slouží, neboť bratrstvo
nemůže být bez lásky… A bude-li naše mládež opravdovým bratrstvem, bude přitahovati ostatní mládež našeho národa slovem i příkladem, aby i ona, třebas rozvrstvena v různé třídy, přec tvořila jedno tělo, kde úd údu slouží… Kdo souhlasíte s naším programem, odebírejte, čtěte, rozšiřujte náš list a dle sil svých a schopností spolupracujte s námi! Děkujeme všem spolupracovníkům posavadním za nezištnou pomoc jejich a prosíme za další. Vítáni jsou noví přispěvatelé i z kruhu mládeže, aby list náš nebyl jen listem pro mládež, ale alespoň částečně mládeže samé.“

S novým jménem přibyly i nové rubriky: Pracovní rádce (nápady pro činnost sdružení mládeže), S rozhledny (zprávy o křesťanské mládeži ve světě) a Oříšky (luštěnky apod.)Je na jiných, aby posoudili, neklademe-li si dnes naopak moc malé cíle, klademe-li si vůbec jaké.

Share/Bookmark

About admin

No information is provided by the author.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × two =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>