Povzbuzení, zamyšlení

Zabíjej a jez!

(Sk 10,13; čti celou 10. kapitolu Skutků apoštolských: http://www.biblenet.cz/app/bible/Acts/chapter/10?__fsk=-2036968266)

„Zrovna mi chystali jídlo… Bylo kolem poledního, čas na modlitbu. Vyšel jsem na plochou střechu domu.“ A zatímco jídlo chystali, měl Petr zvláštní vidění. „Vytržení mysli“ – jako by se mozek toulal kdo ví kde.
„Zabíjej a jez!“
„Jo, měl jsem hlad… Vždyť jsem zrovna čekal, až mi připraví oběd! Ale tohle?! Prasata, hadi, mrchožrouti… I v tom vidění mi to bylo odporné!“
Stranit se kulticky nečistého – to patřilo k Petrovi desítky let. To se smazat nedá. „Ani ve snu!“ říkáváme a myslíme tím právě tohle.
„Zabíjej a jez!“
„Bože – tohle bych nikdy neudělal! Nečisté odděluje od Tebe! Byl bych znesvěcený a nesměl bych předstoupit před Tvou svatou tvář!“
„Zabíjej a jez!“
„Třikrát se to vidění opakovalo. A třikrát mi stejný nebeský hlas řekl: `Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.´ Úporně jsem přemýšlel, co to mělo být. Celý život jsem dodržoval Mojžíšovy předpisy a stranil se nečistého. Když mu v síti uvízlo cokoliv, co nemá ploutve a šupiny, nikdy bych to nejedl. Slušný žid se straní toho, co Bůh prohlásil za nečisté.“

Z jeho úvah ho vyrušilo bouchání na dveře. Petr měl plnou hlavu starostí se svým viděním, ale neodbytný hlas ho poslal otevřít: „Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“
„Stál jsem ve dveřích a poslouchal, co mi říkají. V Césareji prý žije nějaký římský voják, kterému anděl řekl mé jméno! Že prý mu mám co říct… Jenže já nikdy nebyl velký řečník. Při lovu ryb se mluvit nenaučíte a mimo rybaření jsem nikdy nic nedělal, dokud jsem od rybářských sítí neodešel za Ježíšem. Ano – o Ježíši, o tom mu říct mohu! Setník Kornélius… Říman… Čeládka neobřezaná… Nečistá v očích Boha i každého slušného žida…“ A pak to Petrovi docvaklo. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté!
I nejdelší cesta začíná prvním krokem. První velký krok svého života udělal Petr, když šel za Ježíšem. Za ním zůstalo jeho rybářské řemeslo. Teď udělal druhý, když překročil práh domu pohana. Za ním zůstaly desítky let života. Života žida, který ví, co je čisté a co je nečisté. V tom domě ale byl setník Kornélius, který má slyšet o Ježíši, přijmout dar Ducha svatého a křest. Cesta neobřezaných do církve byla otevřena.

Připravil Jaroslav F.  Pechar, farář FS ČCE Praha-Braník, otištěno i v časopise pro mládeže Bratrstvo.

Share/Bookmark

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + seventeen =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>