Akce, akce mládeže ČR, akce mládeže zahraničí, Ekumena

LWF together – Země tě potřebuje! s ukázkou programu

LWF Země tě potřebuje

V roce 2011 rozjede Lutherský světový svaz bezprecedentní experiment celosvětové komunity! Stovky skupin mladých křesťanů (15-30 let) mohou sdílet svou víru, modlit se a aktivně se zapojit ve prospěch ekologické spravedlnosti (ang. „enviromental justice“) po celém světě. Program poběží od května do října 2011.

Osobní a celosvětové

Tři skupiny mladých lidí na různých kontinentech se zkontaktují skrz e-mail nebo další prostředky (nebo jinak). Pak budou pokračovat v práci ve vlastním kontextu. Zároveň budou vzájemně sdílet plody své práce se spřátelenými skupinami, a získají tak z jejich práce inspiraci.

 

Víra

Základem je společná křesťanská víra. Všechny skupiny budou pracovat se stejnými biblickými pasážemi a sdílet své pohledy se dvěma dalšími skupinami.

Aktivní v ekologické spravedlnosti

Mladí lidé ve Světovém lutherském svazu si vybrali ekologickou spravedlnost a udržitelnost jako své prioritní téma. Projekt LWF together pomáhá analyzovat specifická/konkrétní témata v domácím kontextu a dozvědět se něco nového o domácím kontextu jiných mladých křesťanů. Skupiny mohou společně organizovat drobné aktivity, zaměřené na tato témata.

Jak to funguje prakticky?

Místní skupina, která se chce zapojit do programu, se registruje na webu LWF. Pak dostane dvě další skupiny podobného věkového složení z různých kontinentů (dřívější partnerství budeme respektovat). K projektu bude k dispozici příručka v národním jazyce, která vás provede šesti měsíci, v nichž program poběží. Skupiny si programy mohou rozložit podle času prázdnin, apod. Komunikace mezi skupinami bude probíhat pomocí e-mailu a dalšími způsoby, podle možností. Skupiny, které mají ztížený přístup k internetu, mohou získat malý příspěvek k pokrytí těchto nákladů.

Kdo se může zapojit?

Skupiny mladých lidí (převážně 15-30-letých) při sborech církví, které jsou členem Světového lutherského svazu (u nás ČCE, SCEAV). Jeden ze skupiny musí být schopen komunikovat v angličtině. Je nutné mít aspoň občasný přístup k internetu.

Spojení do celého světa

Skupiny mohou zveřejnit poznatky a nápady na facebooku nebo na blogu LWF Youth. Tím se stávají celosvětovou akční skupinou. Kancelář svazu bude během projektu se skupinami v kontaktu. V mnoha církvích jsou kontaktní osoby, které mohou pomoct v rodném jazyce (ČCE – Marie Medková, farářka mládeže).

Časový přehled

20. února 2011 Detailní materiál je dostupný na http://lwfyouth.org. Je možno se registrovat.
1. dubna 2011 Deadline registrace. Vytvoření skupin.
1. května 2011 Začátek programu LWF together.
31. října 2011 Den reformace – závěr programu LWF together.

Další informace

Více informací najdete na http://lwfyouth.org a http://facebook.com/LWFYouth.

Ukázka programů – Phase 3- 1 Bible Study on ColossiansPhase 3- body 2 a 3. Z angličtiny přeložila Jitka Peterková, studentka ETF a Jaboku.

S otázkami se obracejte na sekretáře projektu Rogera Schmidta: roger.schmidt@lutheranworld.org nebo na farářku mládeže Marii Medkovou: mladez@e-cirkev.cz.

Luterský světový svaz (LWF – the Lutheran World Federation) je celosvětové společenství křesťanských církví lutherské tradice. Byl založen v roce 1947 v Lundu, ve Švédsku. Svaz má právě 145 členských církví v 79 zemích po celém světě, sdružuje přes 70 milionů křesťanů. Více na http://www.lutheranworld.org.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

three + 13 =